ComfortWorks Privacy verklaring


Bescherming persoonsgegevens


Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Zo vraag ik op de contactpagina om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Deze gegevens heb ik nodig om met u in contact te komen. Mocht u geen berichten meer van mij willen ontvangen, dan kunt u dit hier aan mij kenbaar maken of door het sturen van een bericht aan
info@comfortworks.nl
.

'Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.'

Ik onderschrijf bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Ik gebruik de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Om met u in contact te komen, uw naam en mailadres;
- Om u te kunnen informeren over relevante acties (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief), uw mailadres.
- Voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van mijn dienstverlening, onderwerp mailbericht. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Op de website worden bezoekgegevens niet bijgehouden. Mocht dit in de toekomst wijzigen dan kunt u dit hier lezen.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele Privacy verklaring.

De huidige Privacy verklaring is bijgewerkt op 14-08-2018.