Ontdek

de magie van Smartphone Fotografie

— A picture is worth a thousand words


Privacyverklaring ComfortWorks


Jouw persoonsgegevens


ComfortWorks, gevestigd in Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de comfortworks.nl en comfortworks.online zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

KVK: 65746007


Contactgegevens:
  Palaceplein 241
2587 WL Scheveningen
  +31628716518

Irene Troost is de Functionaris Gegevensbescherming van ComfortWorks. Zij is te bereiken via info@comfortworks.nl
Stacks Image 1114

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiƫle voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.
College Bescherming Persoonsgegevens
ComfortWorks onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

Persoonsgegevens die ComfortWorks verwerkt
ComfortWorks verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Bedrijfsnaam
BTW-nummer
Bankrekeningnummer
Adresgegevens
Telefoonnummer
IP-adres
Gegevens over jouw activiteiten op de website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
De websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Aangeraden aan ouders wordt dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@comfortworks.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
ComfortWorks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen (o.a. aanmaken facturen)
– Aanmelden en verifiëren inlog gebruikers online training(en)(s)trajecten, workshops
– Verzenden van een nieuwsbrief, ebooks, overzichten, reclamefolder en/of andere aangevraagde informatie
– Je te informeren over diensten en producten en eventuele aanvullingen en wijzigingen ervan
– Communicatie n.a.v. invullen van het contactformulier
– Om goederen en diensten aan je te leveren

ComfortWorks verwerkt ook persoonsgegevens als ze hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
ComfortWorks neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

ComfortWorks gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Mailblue (Nederlandse versie van Active Campaign) om relevante content te kunnen versturen gebaseerd op het gedrag van een gebruiker
– RapidWeaver Stack Cookie-Jar voor het plaatsen van cookies op de websites
– RapidWeaver Plug-in Formloom voor o.a. de correcte afhandeling van het contactformulier, aanvraagde informatie (zoals e-books en overzichten), de aankoop van producten en diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ComfortWorks bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de categorieën van persoonsgegevens worden aangehouden:
Persoonsgegevens, telefoon, email | Tot uitschrijving > Bij aanmelding voor een lijst via de website wordt content verzonden. Je kunt je op ieder moment uitschrijven. Na uitschrijving worden je gegevens verwijderd.
Bedrijfsnaam, BTW-nummer, bankrekeningnummer en Adres | 7 jaar > deze gegevens worden alleen gevraagd om een aankopen te vervullen. Om te voldoen aan de belastingwet moeten factuurgegevens gedurende 7 jaar kunnen worden aangetoond.

Delen van persoonsgegevens met derden
ComfortWorks deelt je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van ComfortWorks, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ComfortWorks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ComfortWorks je persoonsgegevens aan andere derden. Dit wordt alleen gedaan met je nadrukkelijke toestemming.

Op dit moment vindt onderzoek plaats of verwerking van de ComfortWorks administratie via Moneybird een goede optie is. In de toekomst wordt daarom mogelijk Moneybird of een ander programma voor verwerking van de administratie hier toegevoegd. Deze informatie wordt hier dan gewijzigd/aangevuld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
ComfortWorks gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de websites wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ComfortWorks gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die je surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden.

Bij een bezoek aan de websites ben je geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Via de cookieverklaring op de websites kan toestemming op elk moment worden gewijzigd of ingetrokken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ComfortWorks en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou bezit zijn in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@comfortworks.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, wordt gevraagd een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt binnen vier weken op je verzoek gereageerd.

ComfortWorks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via Meldingsformulier klachten.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd
ComfortWorks neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen zijn hiervoor genomen:
– Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor
– Encryptie van data
– Overdrachten alleen over SSL
– Purpose-bound toegangsbeperkingen

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Functionaris Gegevensbescherming via info@comfortworks.nl

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je deze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyverklaring van ComfortWorks.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 07-03-2024.